Oldum Olasý
Ajda Pekkan

Gözümün önünde hayalin belirdi
Elimi uzattým elini tutmaya
Ayrýlýk aklýma nereden gelirdi
Çalýþtým olmuyor unutmaya
Hem üzgünüm hem de çok muhtacým
O þarkýda seni bulmaya

Oldum olasý ne zaman duysam
Seni anlatan o hüzünlü þarkýyý
Oldum olasý duyarým her an
Seni anlatan o þarkýyý
Ve... Aðlarým

Kendimi topladým unuttum derken
Anýlar tutsaðý bir insan oldum ben
Nedendir acaba bu acý dinmiyor
Son perde bir türlü inmiyor
Yýllar herþeyi silip götürse bile
Zaman bu acýyý silmiyor

Oldum olasý ne zaman duysam
Seni anlatan o hüzünlü þarkýyý
Oldum olasý duyarým her an
Seni anlatan o þarkýlar da
Anýlarý...


Söz : Dilek Çumralý & Müzik : Atilla Þereftuð