Olsun Varsýn
Ajda Pekkan

Kendi halimde yaþayýp da giderken
Geleceði beklemezken
Bir çift yeþil göz, tatlý iki söz
Aldý götürdü beni benden
Aklým almazken hiç düþünmezken
Uzaklaþtým gerçeklerden

Olsun varsýn bu sefer de böyle yansýn
Acý verse de yeter bana aþkýn
Olsun varsýn býrak günah da bende kalsýn
Kalbim bin zevki bir anda tatsýn

Gülerdim baþkasý anlatsa eðer
Bilirim masallar biter
Rüya da olsa çok kýsa sürse
Razýyým geçen bu anlara
Mevsimler bitse tek bir baharla
Bir yolcu dönsün hayata

Olsun varsýn bu sefer de böyle yansýn
Acý verse de yeter bana aþkýn
Olsun varsýn býrak günah da bende kalsýn
Kalbim bin zevki bir anda tatsýn

Söz : Fikret Þeneþ & Müzik : B. Seff