Ölum Yok Ya Sonunda
Ajda Pekkan

Duygular dört bir yanýmda zincir
Her an hislerimle yaþýyorum
Belki zaman kýrýlýyor
Bazen de hak verip susuyorum

Ne çýkar aðlasam
Ne çýkar yanýlsam
Ölüm yok ya sonunda
Ne çýkar kaybetsem
Ne çýkar kazansam
Ölüm yok ya sonunda

Yine de her zaman
Bakarým sevgiyle
Sararým sevgiyle dertlerimi
Atarým içime bakarým sevgiyle
Sararým sevgiyle dertlerimi
Deðer mi sevgilim eriyen kaybolan yýllara
Dertlerinle barýþ
Ne çýkar ölüm yok ya sonunda