Ömür Boyu
Ajda Pekkan

Ömür boyu sevsin beni yeter
Ömür boyu bu aþk bitmez sürer
Ömür boyu kalbim onla titrer
Bu öyle bir aþk ki ömre deðer

Bu aþkla çizildi kader yolu
Demek ki aþk buymuþ gerçek duygu
Herþeyim sevdiðim benim oldu
Çarpýyor yüreðim onla dolu

Fýrtýnalar kasýrgalar, ayrýlýklar barýþmalar
Aþkýmýzýn karþýsýnda gelip geçer

Üzüntüler suskunluklar, dargýnlýklar piþmanlýklar
Aþkýmýza yabancý duygular

Gizlisi saklýsý yok ki bu sevdamýzýn
Ayrýsý gayrýsý yok ki þu dünyamýzýn
Her anýyla yaþanan bu aþk çok güzel

Söz : Aysel Gürel & Müzik : Selmi Andak