Onlar Gibi Olsak
Ajda Pekkan

Her gün þu sokaktan geçen
Genç çifte bakar hayal ederim
Ýkimiz onlarýn yerinde olsaydýk
Yýllar geçmeseydi derim

Her gün þu balkonda oturan
Evli çifti hayran izlerim
Zamaný durdursak ben ve sevgilim
Onlar gibi olsak derim

Neden hasretiz bir baþka kiþiye
Bir baþka cennet ve bahçeye
Neden belli içimizdeki benle
Çeliþkideyiz gerçekte

Ne güzel her gün elele dolaþmak
Koþarken bile gözgöze bakmak
Hele güneþ batarken tam þu köþede
Öpüþebilmek gizlice

Ne güzel bir yuvayý paylaþmak
Sabah giderken el sallamak
Her akþam üstü hep ayný saatte
Geldiðini görmek yine

Her gün þu sokaktan geçen
Her gün þu balkonda oturan
O genç çifte bakar evli çifti gözler
Onlar gibi olsak derim

Ne güzel her gün elele dolaþmak
Ne güzel bir yuvayý paylaþmak
Genç yaþta gözgöze evliyken dizdize
Onlar gibi olsak derim


Söz : Mehmet Teoman & Müzik : Albert Hammond