Onyedi Yaþýnda
Ajda Pekkan

Bir sevgilim var ki onyedi yaþýnda
Her akþam bekliyorum köþe baþýnda
Elele dolaþýrken orada burda
Aþkýmýz hep masallarda

Gözlerim gözlerinde daldým gittim
Bilmem nasýl söylesem bu kýza bittim
Cinden periden hep medetler umdum
Kokladým onu yudum yudum

Herkes ayýp sana dedi
Akranýn mý ki senin onyedi
Kalbin onunla hiç dolmaz
Çocukla aþk olmaz, ah aþk olmaz

Döndüm bir gün yine o köþe baþýna
Sevgilim basmýþtý ondokuz yaþýna
Bir gençle geldi dedi, merhaba
Evleniyorum elveda

Aðladým ah ben aðladým
O giderken ben el salladým
Aþkým kaldý iþte þimdi yarým
Yalnýz kaldým, yalnýz kaldým

Þimdi köþe baþýnda bir ben bir gölgem
Penecerede yok bakmýyor neden bilmem
Caný isterse ben de bir daha gelmem
Kýrýldým vallahi dönmem

Söz veriyorum yýkýldým artýk hiç gelmem
Mahvoldum zaten gelemem
Hayýr hayýr hiç gelmem
Elveda


Söz : Fecri Ebcioðlu & Müzik : Del Preto