Oyun Etti Gözlerim
Ajda Pekkan

Bir yaðmur damlasýnda dondu gözlerim
Yavaþça cam ýslanýrken doldu gözlerim
Her yer buðulandý
Gökyüzü karardý
Yine hüzünlere yenik düþtüm
Bir yaðmur damlasýna daldý gözlerim
Kuru toprak ýslanýrken seçti gözlerim
Ve sen duruyordun sanki geliyordun
O an seni dilerken oyun etti gözlerim
Acýmdan sustu yaðmur gözyaþlarýmda

Aldý da hüzünler yandý gözlerim
Dursan da ne farkeder gönlüm sel oldu
Taþtý da kederler öldü gözlerim
Ben sevdalýyým hüzün benim adým
Yaþ yerine dert olup da aktý gözlerim
Yangýnlardayým su serpin gönlüme
Ardýndan boynu bükük bakakaldý gözlerim