Sana Neler Edeceðim
Ajda Pekkan

Çoktandýr anladým senin gözün dýþarda
Eskisi gibi baðlý deðilsin bana
Gelmem bu oyuna býrakmam yanýna
Ne iþler açarým baþýna

Seveceðim gezeceðim
Görürsün sana neler edeceðim
Bir yerine bin cezayla
Hakkýndan geleceðim senin

Ne hayrýn dokunur ne birþey umulur
Baþkasý sende bilmem ki ne bulur
Elinden uçanla bir kaçan kurtulur
Bugün seversin yarýn unutur

Seveceðim gezeceðim
Görürsün sana neler edeceðim
Bir yerine bin cezayla
Hakkýnda geleceðim senin

Kolla kendini sýra bana geldi
Kadýnýn fendi erkekleri yendi
Bak zaman deðiþti sabýrlar tükendi
Yalvarmak çok eskidendi

Seveceðim gezeceðim
Görürsün sana neler edeceðim
Bir yerine bin cezayla
Hakkýndan geleceðim senin