Sarýl Bana
Ajda Pekkan

Dertlerim sarmýþ beni
Simsiyah bir tül gibi
Gel bir bak þu halime
Sanki solmuþ gül gibi

Yaþanan anýlarým dün gibi
Söndürme bu ateþi kül gibi
Haydi inat etme, bana olmaz deme
Seviyorum de sarýl bana

Ah görür görmez seni
Bir düþünsene beni
Aklým baþýmdan gider
Deli olurum deli

Söz : Ülkü Aker & Müzik : Norayr Demirci