Sen Benim Þarkýlarýmsýn
Ajda Pekkan

Belki bir þarkýnýn her sesinde
Belki bir sahil meyhanesinde
Belki de içtiðim sigaranýn dumanýsýn

Bir yýldýz gökte kayýp giderken
Islak bir yolda yalnýz yürürken
Bambaþka bir þeyi düþünürken aklýmdasýn

Geçmiþ deðil bugün gibi
Yaþýyorum hala seni
Sen hep benim yanýmdasýn
Gündüzümde gecemdesin
Çalýnmasýn söylenmesin
Sen benim þarkýlarýmsýn

Sanki hiç gitmemiþ hep var gibi
Bir sýrrý herkesten saklar gibi
Sessizce sokulup aðlar gibi yanýmdasýn

Beni birþeylerden aklar gibi
Koparmadan çiçek koklar gibi
Hiç bozulmamýþ yasaklar gibi aklýmdasýn

Geçmiþ deðil bugün gibi
Yaþýyorum hala seni
Sen hep benim yanýmdasýn
Gündüzümde gecemdesin
Çalýnmasýn söylenmesin
Sen benim þarkýlarýmsýn

Söz&Müzik : Ýlhan Þeþen