Sen Bir Yana Dünya Bir Yana
Ajda Pekkan

Artýk inandým ben þansýma
Seni çýkardý karþýma
Deli gibi aþýðým sana
Sen bir yana bu dünya bir yana

Çalsýn artýk durmadan çalsýn sazlar
Gelin dostlar, gelin dostlar
Kalbimizde düðün var

Sonunda erdik biz murada
Darýsý baþkalarýna
Hayatýmý veririm ben sana
Sen bir yana bu dünya bir yana

Söz : Ülkü Aker & Müzik : Norayr Demirci