Sen mi Yoksa Ben mi
Ajda Pekkan

Hep saðda solda ayrýlýk sözü
Ýnanmam buna doðru mu söyle
Tüm geçmiþleri mutlu günleri
Sildim demiþsin doðru mu söyle

Sen mi býrakýp unutacaksýn
Sen mi terkedip de gideceksin
Sen mi yoksa ben mi söyle

Sen mi baþkasýna koþacaksýn
Sen mi arayýp sormayacaksýn
Sen mi yoksa ben mi söyle

Günler geçecek mevsimler dönecek
Zaman deðiþecek istemesen de
Her tatlý sözün her gülen yüzün
Arkasýnda ben istemesen de

Sen mi býrakýp unutacaksýn
Sen mi arayýp sormayacaksýn
Sen mi yoksa ben mi söyle

Sen mi baþkasýna koþacaksýn
Sen mi arayýp sormayacaksýn
Sen mi yoksa ben mi söyle

Söz : Fikret Þeneþ