Sen Mutlu Ol
Ajda Pekkan

Nasýl bir kalp býraktýn
Bilir misin ardýnda
Bilir misin kýrýlan
Kalpler düzelmez asla

Dönüp de hiç baktýn mý
Merak edip arkana
Eden bulur güzelim
Kalýr sanma yanýna

Bir gün olsun gülmesem
Hep aðlasam da olur
Karanlýðýn içinde
Yalnýz kalsam ne olur

Ýnim inim inlesem
Acý çeksem de olur
Benim için farketmez
Sen mutlu ol ne olur

Geçmiþteki günleri
Bir an olsun hatýrla
Yýrtmadýysan resmimi
Ona bakýp da aðla

Mutlu günlerimizi
Sen vaad etmiþtin bana
Eden bulur güzelim
Kalýr sanma yanýna

Söz : Tahir Dökme & Müzik : Tahir Dökme