Sen Olurdun Yine
Ajda Pekkan

Yanýmdasýn herþey yolunda
Korkularým uzaklarda
Güven dolu kollarýnda
Yaþýyorum yarýnlarda

Ayýrmasýn Tanrý bizi
Birleþtirmiþ kaderimizi
Paylaþýrken dertlerimizi
Zor kazandýk sevgimizi

Aðlarken beraber sevindik elele
Ölsem dirilsem de sen olurdun yine
Birgün kaybolsam da umutsuz kalsam da
Yol gösteren bana sen olurdun yine

Söz : Fikret Þeneþ & Müzik : Enrico Macias