Sen Ýste
Ajda Pekkan

Gözümün önünden gitmiyorsun sen
Hiç aklýmdan çýkmýyorsun neden?
Baþtan sana söylemeliydim
Arkadaþça yürütemem ben

Baþtan beri söyledim olmaz
Ateþle barut yanyana durmaz

Sen iste herþey çok güzel olur
Sen iste elbet bir yol bulunur
Yeter ki iste hiçte zor olmaz
Sen iste aþkým akan sular durur