Sensiz Yýllarda
Ajda Pekkan

Yaðmurlu bir gündü
Týpký bugün gibi
Kaybetmiþtim seni
Taþtý gözyaþým
Karýþtý yaðmura

Bensizdin yýllarca
Sen neyi aradýn
Sevgiyi buldun mu
Yabancý kollarda
Mutlu oldun mu

Sensiz yýllarda yaþadým sanma
Sensiz yýllarda unutmadým seni
Sensiz yýllarda belki arar da
Sorarsýn diye avunmadým