Son Yolcu
Ajda Pekkan

Bu gece hiç konuþmadan
Söndür ýþýðý da uyu yanýmda
Yarýn güneþ doðmadan
Gitmiþ olacaðým belki burdan

Aðlar sesin kulaðýmda
Sýcaklýðýn da hala avucumda
Sabah olmadan daha
Sokulsam yanýna

Yaðmur öncesi gibi
Yaþla doldu gözlerim
Kalbimden en son geçen yolcu
Yolcu sensin

Ah acýlar sevinçlerin
Sevinçler acýlarýn gölgesi
Bazen gezer baþýnda
Aþkýn da böylesi

Yaðmur öncesi gibi
Yaþla doldu gözlerim
Kalbimden en son geçen yolcu
Yolcu sensin

Kimini sevgi kimini nefret
Kimini hasret alýr ya
Kimi aylarca kimi yýllarca
Bir yaþamca kalýr ya