Uçan Halý
Ajda Pekkan

Saatim vurmasýn gecenin yarýsýný
Süzülüp göklere uçarým halýmýn üstünde
Dokunup aya yýldýza
Can damarýmda deli dolu bir garip tema

Nereyi düþlesem götürür uçan halým
Dolanýr rakseder eðilir yoluma sultanlar
Ve sana getirir beni
Al yataðýnda seyrederim uyurken seni

Binbir gecem doðru inan hepsi
Sevdim inan her zaman hep seni
Tek þarkýdýr gök kubbede sevgi
Aðaçtan der beni gör beni

Söz : Ýbrahim Gökalp & Müzik : Ýbrahim Gökalp