Vitrin
Ajda Pekkan

Ýçime attým ne varsa
Anlamaya çalýþtým herkesi
Aþký da sevdim kavgayý da
Anlatamadým ki

Hiç korkmadým çeliþkiden
Onaylanmayan iliþkiden
Ne çoðaldým övgüden
Ne azaldým yergiden

Hiç korkmadým yasaklardan
Korunmadým tuzaklardan
Kalktým güvenli kucaklardan
Hep denedim bilerek göstermedim

Kendimi sakladým görmeyi bilenlere
Vitrinime deðil iklimime gelenlere
Deliyim aslýnda Allah'ýna kadar deliyim
Kalbimi vereceðim aslýmý görenlere