Yaþanasý Dünya
Ajda Pekkan

Binbir hasret yumaðý oluþtu aramýzda
Dolaþýp duruyor, çözülmüyor hala çözemedim hala
Senden uzaklaþtýkça yaklaþmalýyým sana
Düþsem yollara, gelsem oralara, yanýna kollarýna
Sarsam sarýlsam doyasýya

Sever sevdirir çile çektirir
Bize hoþ gelir yaþanasý dünya
Bugün aðlatsa yarýn güldürür
Yine hoþ gelir yaþanasý dünya

Eðrisiyle doðrusuyla, acýsýyla tatlýsýysa
Oyalar bizi dostla düþmanla, yalan dolanla
Güzeliyle çirkiniyle þu bozuk düzeniyle
Savaþtýrýr bizi kendi kendimizle
Ne geçer elimize, derdin sevincin yanýsýra

Bugün çok verse yarýn az verir
Bana boþ gelir yaþanasý dünya
Mutluluk varsa gözyaþý nedir
Beni güldürme yaþanasý dünya

Söz : Fikret Þeneþ & Müzik : Linda De Suza