Yalancý Dünya
Ajda Pekkan

Darmý geldi koskoca yer yalancý dünya
Varlýðýmý çaldýn gittin yalancý dünya
Yýllanmýþ deðerleri satýn aldýn üç pula
Beni arkadan vurdun sen yalancý dünya
Gözümün içine bakýp yalandan güldün
Tozpembe bulutlar üstünde hep yürüttün
Sevdiklerimi de aldýn savaþlarýnla

Bizi arkadan vurdun sen yalancý dünya
Sen de sonsuz deðilsin be yalancý dünya
Gün gelir bu devran durur çark dönmez olur
Ödersin günahýný aldanan insanlarýn
Güneþ de seni vurur elbet yalancý dünya