Yalnýzlýk Yolcusu
Ajda Pekkan

Ayrýlýðýn ilk günü
Gözlerim inanmýyor yokluðuna
Alýþmak zor caným
Söyle ne yaptým ben sana

Ayrýlýðýn ikinci günü
Arýyorum seni bir deli gibi
Gözyaþým yetmiyor aðlamaya
Suçlarýný ben öderim sevgilim
Yeter ki dön bana hatalarýnla

Yalnýzlýk yolcusu sanýrým kendimi
Kýrýldým yaklaþamam dokunamam olsan da
Sensizlik korkusu karartýr dünyami
Ellerim uzanýr boþlukta ve sen yoksun ya

Ayrýlýðýn üçüncü günü
Dost oldum sanki acýlarla
Umutsuz yorgunum
Her biten hüznün akþamýnda

Ayrýlýðýn dördüncü günü
Acý da olsa istemesem de
Kararlýyým ben zamanla seni unutmaya
Sanki bir tokat gibi gerçek çýnlýyor
Beþinci günün sabahýnda

Yalnýzlýk yolcusu sanýrým kendimi
Kýrýldým yaklaþamam dokunamam olsan da
Sensizlik korkusu karartýr dünyamý
Ellerim uzanýr boþlukta ve sen yoksun ya

Söz : Fikret Þeneþ & Müzik : M. Kusavaki