Yaðmur
Ajda Pekkan

Ne söylüyor yaðmur, bak ne diyor dinle
Dinmesinde gitme, gitme kal benimle

Yaðarsa bütün gece
Aþkým büyür böylece
Kim aldýrýr yaðmura
Seninle yalnýz olunca

Ne söylüyor yaðmur, bak ne diyor sana
Aðlýyor mu bulutlar, sor aþkýmýza

Söz verdi güneþ bize
Acýmýþ sevgimize
Yarýn doðarmýþ erkenden
Eðer bu gece gitmezsen

Ne söylüyor yaðmur, bak ne diyor dinle

Dur dinmeden gitme
Gel kal benimle
Rüzgârlar incitir diye
Korkarým, dön geriye


Söz : Fikret Þeneþ & Müzik : José & Hilda Feliciano