Yaz Yaz Yaz
Ajda Pekkan

Neden senle hiç durmadan tartýþýp duruyoruz ki biz
Bile bile üstüme gelmene ne gerek var
Neden dostça ve insanca ayrýlamýyoruz ki biz
Ve bunca yaþanmýþ yýllarýn da hatýrý var
Eðer hergün bu iþkence, eðer her gün bu karmaþa
Eðer her gün bu kavgaya katlanýrým sanýyorsan

Sen de yaz yaz yaz bir kenara yaz bütün sözlerimi
yanýlýrsam çýk karþýma göster kendini
Belki zamanla teker teker silinirler aklýndan
Anlarsýn ki boþuna geçmiþ bunca zaman