Yazýk Olur
Ajda Pekkan

Duygular var her zaman kolay paylaþýlmaz
Öyle anlar yaþanýr bir ömürde yaþanmaz
Ýyi düþün sevgilim, yýkýlan köprüler
Kolay onarýlmaz

Duygular vardýr insan yaþadýðýna inanmaz
Direnmek ister önce tutsak olur kurtulmaz
Ýyi düþün sevgilim korkudan gidiyorsun
Deðiþen birþey olamaz

Tenimde daha hala tenin kokusu var
Üstüme sinmiþ bütün yaþanan o duygular
Odamýn her köþesi kokuyor hala seni
Buram buram

Yýkarsan yazýk olur, gidersen yazýk olur
Ýki kez yaþanamaz, tüm duygular kaybolur
Ýyi düþün sevgilim, biterse böyle bir aþk
Yazýk olur

Söz :Þehrazat Söylemezeoðlu &Müzik :Þehrazat Söylemezeoðlu