Ýçme Sakýn
Ajda Pekkan

Çok sabahladýðým bu yerde
Uðradým geçerken de
Tanýr mýydým eskiden de
Kendimi gördüm sende

Madem teselli ararsýn
Neden içer aðlarsýn
Sonra kendinden geçer de
Kadehleri kýrarsýn

Hey dostum, içme sakýn içme sakýn derdin var
Her gecenin sabahý her derdin çaresi var
Bak dostum azý karar çoðu zarar kim sayar
Boþaldýkça kadeh efkar artar

Diyorsun dertli baþýn var
Kiminki senden az ki
Boþuna bu sarhoþluklar
Sevenler unutmaz ki

Olma bu kadar karamsar
Yarýn baþka gün doðar
Uzaklarda arýyorsun
Ýçinde mutluluklar


Söz : Fikret Þeneþ & Müzik : Peter Yellowstone