Yeniden Baþlasýn
Ajda Pekkan

Nedir bu gördüðüm Tanrým rüya olsa
Toplanmýþ her þeyi gidiyor mu yoksa
Kapýda eþyalar gözlerimde yaþlar
Ýnamam sevgilim böyle bitmez aþklar
Gel otur yanýma dinle sözlerimi
Sorsana kalbine beni hiç sevmedi mi
Bilmeden kýrdýmsa bütün suç bendedir
Baðýþla sevgilim sen affet beni
Yeniden baþlasýn aþk ateþi yansýn
Bizim gibi seven gönüllere yazýk böyle ayrýlmasýn
Yeniden baþlasýn burada kalmasýn
Ölüme kadardý hani yeminimiz þükür hayattasýn