Ýki Yüzlü Aþk
Ajda Pekkan

Ýki yüzlü aþk tehlike
Ýki yüzlü aþk bir leke
Ýki yüzlü aþka sen çok dikkat et düþme
Piþman olursun

Ýki yüzlü sevgiden kaç
Deme sakýn bu ihtiyaç
Sonra ikisi de gider sen yalnýz kalýrsýn

Sen aþkýnda doðru ol
Kalbe giden tek yol yalnýz bu yoldur
Aþk aþk aþk
Aþk hakiki aþk mýdýr ararsan bulunur
Ýki yüzlü acý olur

Ýki yüzlü aþk aldatýr
Ýki yüzlü aþk aðlatýr
Ýki yüzlü aþk sonra çok acý hüsran olur

Söz : Fecri Ebcioðlu & Müzik : Franco - Semel