Ýlk Aþkým
Ajda Pekkan

ilk aþkým unutmam seni hiç
ilk aþkým bende kalan tek sevinç
Yýllarca düþündüm aðladým ilk aþkým

Eylül'dü tanýþtýk seninle
Her Eylül titrerim sevinçle
Yürürdük yapraklar üstünde neþeyle elele

Söyleyin kim ilk aþký unutmuþ zamanla
Dinlemez ilk aþk zaman dönersen baharda
Herkeste vardýr ilk aþk yaradýr
Sen þimdi kimlesin kimbilir sen nerdesin

ilk aþkým duydun mu sesimi
Ýlk aþkým hatýrlar sevgimi
Dönsen de geç kaldýk artýk

Ýlk aþkým titrerim ben hala
Ýlk aþkým baþýmda bir bela
Ýlk aþkým son sözüm elveda

Söyleyin kim ilk aþký unutmuþ zamanla
Dinlemez ilk aþk zaman dönersen baharda
Herkeste vardýr ilk aþk yaradýr
Sen þimdi kimlesin kimbilir sen nerdesin

Ýlk aþkým duydun mu sesimi
Hatýrla sesimi dönsen de geç kaldýn
Ýlk aþkým titrerim ben hala
Ýlk aþkým baþýmda bir bela
Ýlk aþkým son sözüm elveda, ELVEDA

Söz : Fecri Ebcioðlu & Müzik : Hervé Vilard