Ýnanýlýr Gibi Deðil
Ajda Pekkan

Ýnanýlýr gibi deðil
Meðer özlemiþim seni
Zor geldi sensizlik bana
Bunca çýlgýn anýlardan sonra

Unutulur gibi deðil
Nasýl alýþmýþým sana
Veda edip gittiðim o anda
Yýkýldý sanki bütün dünyam

Deli dolu yaþananlar, mutlu günler acý anlar
Ne yapsam da oradalar bak
Seviþmeler kýskançlýklar, vedalaþýp kavuþmalar
Ýkimizin tattýðý o anlar

Deli dolu yaþananlar, mutlu günler acý anlar
Ne yapsam da oradalar senli sensiz
Seviþmeler kýskançlýklar, vedalaþýp kavuþmalar
Ýkimizin tattýðý o anlar

Geri gelir gibi deðil
Burnumda tüten o yýllar
Sýzladý yüreðim yine
Çarptý senin derin özleminle

Hiç bildiðin gibi deðil
Kimselerle avunmadým
Uzaklarda bile olsan caným
Sensin yine de tek sevdiðim

Bildiðin gibi deðil
Kimseyle avunmadým
Uzak olsan bile yanýndayým

Umduðun gibi deðil
Yanýyor þu an içim
Hasret doldu gönlüm yollardayým


Söz : Þehrazat Söylemezoðlu & Müzik : Garo Mafyan