Ik kloag de minsen aan
Alex Vissering

Ik kwam lest n huusmus tegen
In Boertang in de haarst
Hai zee: "ik kloag de minsen aan,
krieg liefzere van brood en gaarst"


Refraain:
Ik zee dat t aal wel mitvuil
t lopt ja nait zo n voart
Benoam wie knabbe minsen
Wie waiten hail gout hou t mout
Goa mor noar dien musse-/hoase-/vaalkenust (minsenhuus)
Din kom t oal wel gout

Ik zag lest op de Broambaarge
n Hoase mit lebait
Hai zee: "ik kloag de minsen aan,
de joagerman dij schait"

Bie Zelgn kwam ik n vaalke tegen
Hai wiemelde zok stief
Hai zee: "ik kloag de minsen aan,
k bin radio-aktief"

Ik kwam lest miezulf tegen
t was haarst in Westerwolle
Ik ruip: "ik kloag de wereld aan,
t Was stil en t klonk zo maal