Tövbe Tövbe
Bendeniz

Ne yardan kaçtým ne aþktan
Ah gitti elden avuçtan
Ben ne yaptým da göze battý
Bir seni sevdim bak o da içimde kaldý

Deðme unuttum desem de
Etmedim bir gününe tövbe
Usanmaz yaramaz uçtu uçtu
Gönül baðlasan durmaz

Tövbe tövbe nedir bu çile bende
Mevsimler deðiþti ah aklýn nerde
Tövbe tövbe caným yanar