D-e-å-å Leva
Bjørn Eidsvåg

(Fri) Med ett så vet du ka du vet
(fri) med et så ser du det du lenge har sett
(fri) men det e-å-å leva
(fri) det e-å-å leva
(fri) hjertet kan banka og blodet bruse
du ligge ved korva og lar humlen suse
(fri) men det e-å-å leva
(fri) d-e-å-å leva