Det Blir Så Kaldt
Bjørn Eidsvåg

Me drog i sammen du og eg
nå drar me kver vår veg
Me ga kverandre all vår kraft og tru
nå står eg her og der går du.

Det blir så kaldt når varme kjensler dør
det blir så mørkt når bålet blir te glor
det blir'kje musikk når gitaren mangle strenger
det blir så einsamt når ei seng blir te senger.

Me fant oss sjøl, men på kvert vårt sted
andre va bedre å snakka med
Du va'kje den eg ville du sko vær
eg va'kje lenger den som sto deg nær.