I En Natt
Bjørn Eidsvåg

I en natt så klar og kald av en ung og tapper mor
i en krybbe i en stall fødes et håpet til vår gjord
Så umerkelig så stille,
byens gater helt forlatt, ingne opptog for den lille
lyset kom en vinternatt

Gjeterne satt rundt sin grue, skremetes opp av lys og lyd.
Himlen sto i veldig lue, engler sang om fremmed fryd.
Ikke frykt, vær ikke redde,
Gud har kommet til vår jord, nå i natt var det det skjedde,
gå til barnet og hans mor.

I det stille til de små bringer Jesus håp om fred,
og han kommer da som nå fra himlen til oss ned.
Julenattmed lys og glede minner oss om Gud som kom,
evig er han her tilstede, nå står grav og krybbe tom.