Plutselig
Bjørn Eidsvåg

F ør du vet ordet av det
e du'kje lenger på sporet av det,
av det du trudde du va,
det så va så skikk , ligt og så bra.

F ør du vet ordet av det
e du'kje lenger på sporet av det,
av verdier du sarte høgt,
du ser du har'kje eingong forsøkt
å holda de fast, -
kor va det det brast?

Plutselig vet du'kje kim du e.
Plutselig e du nåke de har gjort deg te.
Plutselig vet du'kje kor du kommer fra.
Plutselig vet du'kje kim du va.