Pyhä
Diante do Trono

Pyhä

Vain iksi sana muistutta
Vain iksi sana Sua kuvastaa

Pyhä, Pyhä
Kaikkivaltias

Ei oo toista kaltastasi
Pyhä, Pyhä