Pocahontas I - Listen With Your Heart
Disney

Pocahontas I - Listen With Your Heart

Voice of the Wind
Ay ay ay ya
Ay ay ya

Grandmother Willow
Que que na-to-ra
You will understand

Listen with your heart
You will understand

Let it break upon you
Like a wave upon the sand

Listen with your heart
You will understand

Voice of the Wind
You will understand ...