Trashin' the Camp
Disney

Zabwe dap dooby doo Zap a da dee dop zwe bop, Zwee Dap Zee Doo.
Zabwe dap zooby dooby do zee zap dee doo,

Zooby zoo Zabby zob zwee dap zwee
Zwe Dap zwe doo,
Zabwe dap sooby doo dapa swee wab zee doo da ba doo dz ba da ba doo Zwe Dap Zwe
doo