Ad?m? Çok Anacaks?n
Doðuþ

Ad?m? Çok Anacaks?n

Kahroldum, her gün yana yana
Ziyan oldum, heba oldum
De?er miydi yapt?klar?na,
Bir ben daha bulabilirmisin

Her günüm ziyan, zehir
Her yan?m sen kokuyor
Sersefil bir haldeyim
Yoksun yan?mda...

Huzurum kalmad? art?k
Neyim varsa ald?nda gittin
Ad?n? koyam?yorum insafs?z

Sende bir gün bulacaks?n
Ad?m? çok anacaks?n
Hazin bir a?k diye yanacaks?n