Adýmý Çok Anacaksýn
Doðuþ

Kahroldum, her gün yana yana
Ziyan oldum, heba oldum
Deðer miydi yaptýklarýna,
Bir ben daha bulabilirmisin

Her günüm ziyan, zehir
Her yaným sen kokuyor
Sersefil bir haldeyim
Yoksun yanýmda...

Huzurum kalmadý artýk
Neyim varsa aldýnda gittin
Adýný koyamýyorum insafsýz

Sende bir gün bulacaksýn
Adýmý çok anacaksýn
Hazin bir aþk diye yanacaksýn