Aºk Derler
Doðuþ

Duvar olursun, taº olursun
Uzayıp giden yol olursun
Gözün görmez, engel bilmez

Kaç gece sabahladığını görmezsen
Birde üstüne titrersen
Miden ağrır, baºın döner

Gözün görmez engel bilmez
Kaç gece sabahladığını görmezsen
Birde üstüne titrersen eyvah, eyvah

ݺte buna aºk derler,
Aºk derler, aºk derler
Kıymetini bilemeyenler
Dert derler, acı derler