A??k Olma
Doðuþ

A??k Olma

Sevmeye çal??san
A??k olmaya al??san
Terk edip gidecek
Korkusuyla ya?ars?n
Olmaz böyle bir?ey
Bu düzen kötü her?ey
Sevmeyi unut gitsin
De?er denen bir?ey var

A??k olma a?k vurur sana
Anlayamazs?n nerden geldi?ini sonra