Al Beni
Doðuþ

Al Beni

Bilmiyordum bir gün tükenece?imi
Senden af dileyece?imi
Sanm?yordum bu kadar sevdi?imi
Terk edince anlad?m

Bak a?lad?m neye yarar
?imdi geriye dönmem
Zarar zeval içerisindeyim

Bir ?ans daha olmaz m??
Yerimi dolduramazs?n
Sende bana deliler gibi a??ks?n

Al a?k?m al a?k?m
Al beni diledi?ince
Vur beni istedi?inde