Aðlýyormussun
Doðuþ

Aþk bazen neler kaybeder
Aþk bazen neler kazandýrýr
Ben hata baþka birinde
Suçlusu sensin ben deðilim
Eyme boynunu bükme
Görsünler iþte, o üzen desinler

Aðlýyormuþsun ardýmdan
Seviyormuþsun öyle duydum
Hala inanmadým ben sana
Get inandýr beni