Aþýk Olma
Doðuþ

Sevmeye çalýþsan
Aþýk olmaya alýþsan
Terk edip gidecek
Korkusuyla yaþarsýn

Olmaz böyle birþey
Bu düzen kötü herþey
Sevmeyi unut gitsin
Deðer denen birþey var

Aþýk olma aþk vurur sana
Anlayamazsýn nerden geldiðini sonra