Ayrýlmalýyýz
Doðuþ

Kim inanýr kim inanmaz
Senin beni sevdiðine caným
Kimse inanmaz
Sen baþka kollarda
Ben baþka yollarda

Aramýzda uçurumlar
Söz konusuyken
Olamayýz biz birlikte
Ayrýlmalýyýz