Bilme
Doðuþ

Gün gelir günter yetmez
Son bulur aþkýn bitmez
Dar gelir etraf bana
Sen biter ben biter

Zararý hem sana
Zararý hem bana
Yeter artýk yeter
Ayrýlýk seni de yer beni de

Bilme yanýp yanmadýðýmý
Sorma sakýn aðladýðýmý
Kanma her duyduðuna
Unutma unutulmadýðýný