Biricik A?k?m (II Versiyon)
Doðuþ

Biricik A?k?m (II Versiyon)

Geçen seneler ertelenmesin
Gelece?e yelken açal?m
Umut okyanusunun ortas?nda
Seninle sandalda yaln?z kalal?m

Geçen seneler ertelenmesin
Gelece?e yelken açal?m
Umut okyanusunun ortas?nda
Seninle sandalda yaln?z kalal?m

As?l küreklere hayat çok k?sa
Sil gözya?lar?n? de?mez a?lamaya
As?l küreklere hayat çok k?sa
Sil gözya?lar?n? de?mez a?lamaya

Sensiz a?k neye yarar
Her?ey tümüyle zarar
Anl?yormusun beni
Biricik a?k?m ne gere?i var

Sensiz a?k neye yarar
Her?ey tümüyle zarar
Anl?yor musun beni
Biricik a?k?m ne gere?i var