Can Dayanmaz
Doðuþ

Can dayanmaz
Bir gün öncesi
Bir gün sonrasý
Yalnýzlýðýn tam ortasý
Var gitti elden, ellerin oldu
Yollar aþk doldu, hüzünle doldu

Can dayanmaz buna
Ne aþk yar dayanmaz
Kaderime vur o sana vurmasýn
Son umudum ol düþman duymasýn
Haberimi sal (ver) bütün aþklara
Uzak olsun ikimizden de